Generalforsamling

  • Generelforsamling
    • Torsdag den. 20-4-2017 kl. 18:30. Magleblikskolen, Hold dig opdateret om lokale…

 

  • Valg af formand og 2 bestyrelses medlemer. Hanne, Darek og Morten genopstiller. Medlemer der ønsker at opstille, skal give bestyrelsen besked derom, senest 14 dage før generelforsamlingen. Dvs. Senest d. 6. April

 

  • Suppleanter på valg. (Tina og Leif)

 

  • Revisor på valg (Kaspar)