Generalforsamling

Frederiksværk den 02.maj 2017

Referat af FRV BTK ordinære generalforsamling den 27. april 2017

 

1.Valg af dirigent og referent:

Thomas Quvang blev valgt som dirigent. Thomas kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Morten Bagger blev valgt som referent.

2.Formandens beretning:

Hanne Hansens beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. Beretningen er vedlagt dette referat.

3.Forelæggelse af revideret regnskab samt budget, og fastsættelse af kontingent:

Flemming Hein forelagde det reviderede regnskab og budget, der blev godkendt af forsamlingen. Regnskab vedlagt dette referat.

Kontingent uændret. Motionist: 500,- kr. Senior: 1200,- kr. Godkendt af forsamlingen.

  1. Behandling af indkomne forslag:

* Ove Pedersen :  Er i gang med at få en aftale i hus, omkring sponsering af træningsdragt fra hans chef. Kræver logo på trøje og T-shirt. Modtaget som god idé, bliver behandlet af bestyrelse.

5.Valg af bestyrelse:

Valg af formand (ulige år). Hanne Hansen genopstiller og enstemmigt genvalgt.

Valg af kasserer. (lige år). Ikke aktuelt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år). Darek Kiersztyn og Morten Bagger genvalgt for en 2 års periode.

Valg af 2 suppleanter. Leif genvalgt og Emil valgt.

Valg af revisor. Kasper Kiersztyn genvalgt for 1 års periode.

6.Eventuelt:

* Hanne

Forespørgsel ang. sportsbegivenhed i Helsinge. Frivillig til at undervise i bordtennis 2 gange den 16. og 30. maj. Løn 500,- kr pr dag. Ingen melder sig.

* Emil

Gulv i sale dårlige. Kan man investerer i en moppe? Flemming Hein går videre til pedeller.

* Ove

Køleskab?? Ingen løsning, desværre.

* Per

  1. Hal fordeling. Bliver en smule træt af at bruge krudt og energi på at tilkæmpe trænings dage stort set alle dage i ugen, hvorefter kun tirsdag og torsdag bliver benyttet! Vi aftaler systemer for at bruge tiderne bedre, og prøver at få lagt holdkampe på alternative dage.
  2. Forslag om at lave et stævne, for særligt inviterede, i forbindelse med 50 års jubilæum. Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe. Per, Ove og Morten (træner) melder sig.
  3. Diskussion om fastholdelse af ungdoms spillere, talenter på vej op. Tages op i bestyrelse.

* Flemming

Nu kan man reservere hallerne, udenfor normal træningstid (i ferie, weekender mm.) Det kræver at man har en nøglebrik, og får login til reservering.

* Klubmesterskab og Holdkampe

Følgende fik overrakt præmier:

Pulje 1 (de højst rangerede) : Nr. 1.Finn, Nr. 2. Robert, Nr. 3 Steen

Pulje 2 (de lavst rangerede) : Nr.1. Nicholai, Nr. 2. Emil, Nr.3. Hanne

Hanne ønsker Serie 1 holdet stort tillykke med bronze. Thomas gør derefter opmærksom på, at de nu er blandt førstevalget til oprykning i Danmarkserien, såfremt et hold trækker sig, hvilket der ifølge Peter Tranto næsten altid er! J

 

*** Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden. Ligesom formanden takkede dirigenten for en professionelt ledet generalforsamling.

Dato og Sign.

Morten Bagger

Referent