Generalforsamling 2020

Referat

Generalforsamling i Frederiksværk Bordtennisklub

3, september 2020

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Thomas Quvang valgt til dirigent
  2. Søren Henriksen valgt til referent

 

 1. Formandens beretning v/ Hanne
  1. Sæson præget af CORONA, alt spil stoppet 30. marts. Gennemgang af klubbens resultater, holdene havde en svær sæson med lave placeringer. ØM Søren 1. plads i single i kl. 2, Thomas og Søren sølv i samme række. DM flere deltagere desværre ingen medaljer. Antal medlemmer sæson 19/20 24 u/18 24 medlemmer o/18 24 medlemmer. Trænerteam for de unge Kasper og Morten J tak for det gode arbejde med de unge. Indkøb til klubben, 2 nye borde, net, bander, robot og lånebat til de unge. Ansøgning om midler til indkøb, DGI har givet 17800 til dette. Idrættens dag i Frederiksværk, vi havde 5 deltagere. Kontingent kommer som selvstændigt punkt. Gennemgang af CORONA regler ved Hanne, de kan ses på vores hjemmesideTak til vores sponsorer, tak til bestyrelsen. Hannes beretning godkendt at de tilstedeværende.

 

 1.    Regnskab 2019 v/ Flemming
  1. Vedlagt dette referat, godkendt af de tilstedeværende

 

 1. Forslag til at hæve kontingent
  1. Unge   750,00
  2. Motion   700,00
  3. Senior med licens 1400,00
  4. Passive medlemmer   500,00
  5. Medlemmer af bestyrelse 700,00
  6. Forslag godkendt af enig generalforsamling

 

 1. Indkomne forslag
  1. Ingen forslag
 2. Valg til bestyrelse
  1. Formand ikke på valg
  2. Kasserer på valg, Flemming genopstiller ikke, ny kasserer er Kevin
  3. 2 Menige bestyrelsesmedlemmer ulige år ikke på valg, Darek og Kevin
  4. 1 menig bestyrelsesmedlem lige årpå valg, da Kevin indtræder som kasserer, Thomas Quvang blev valgt.
  5. 2 suppleanter vælges for 1 år, Leif og Søren valgt
  6. Revisor, Kasper blev genvalgt.
 3. Eventuelt
  1. Flemming udnævnt til æresmedlem, Flemming har været medlem siden 1986, stor indsats i bestyrelsen igennem alle årene, stor tak til Flemming.

 

Tak for god ro og orden.

 

Referent

Søren Henriksen