Generalforsamling

Frederiksværk Bordtennis, Generalforsamling d. 19/4-2018

 

* Valg af dirigent of referent.

Thomas er dirigent, Morten er referant.

Thomas siger tak for valget og giver ordet videre til Hanne Hansen.

 

* Formandends beretning.

Vedhæftet. Ingen spørgsmål.

 

* Forlæggelse af revideret regnskab samt budget.

Vedhæftet.

 

Thomas Spørgsmål : Har vi stadig 30.000,- til gode hos kommunen? Ja, måske vi kan bruge det på jubilæum.

Leif spørgsmål : Hvad er egenkapitalen efter køb af klubtøj. ca. 41.000,-

Ove spørger : Hvad koster de nye borde? Forhandles.

Tina spørger om tilskud til ØM? Det har klubben altid givet.

Emil spørger hvad tilskud til under 25 år er : 250,- kr

Ove spørger, hvorfor Dalby BTklub kun skal betale 600,- kr i medlemskab? Der er forskel på kluber, og det kan ikke sammenlignes.

Uændret kontingent!

 

* Indkomne forslag

Ingen.

 

* Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kasserer : Flemming genvalgt.  Han takker for valget.

Næstformand : Jørgen genvalgt.  Han takker for valget.

  1. Supleanter : Leif og Emil genvalgt. De takker for valget.

Revisor : Kasper tager et år mere.

 

* Eventuelt

Finn kommer med et indspark. Finn, Quvang og Hanne. Vi vinder sølv pga. 1 sæt. Derfor spil bordtennis, og tro på det! DBU’s formand kommer forbi og snakker om de unge spillere tidligere i Frederiksværk, og fortæller om hvor gode de var. Hanne er for sej. Høj klasse. Hun toppræsterer. Det skal vi stolte af. Stor klap salve. Ifølge Finn er Hanne årets spiller!

 

Michael har oplevet en frustration. Nøgler. 3 gange har han oplevet at komme til træning, og måtte kører hjem, fordi der ikke var nogen med nøgler! Kan vi få nogle flere nøgler i omløb! Flemming siger at Michael får en nøgle.’

 

Per syntes vi skal skaffe nogle kulturbærende artefakter. Lad os købe nogle pokaler. evt. en til årets spiller. En vandre pokal f.eks. Der er stor enighed.

Per har snakket med Quvang omkring hjemmeside. Kampresultater osv skal ind på hjemmesiden. Der skal gøre mere ud af det. Evt. billeder fra kampe. Artikler fra lokalavisen skal også ind.

 

Morten vil gerne ligge materiale ind, men foreslår at vi måske skal investerer i en mere prof og nemmere administrativ hjemmeside.

Per omkring jubilæum. Vi har prøvet at få Maze til at komme og spille, det er svært lige at finde en dato. Vi prøver at lave en invitationsstævne med spillere fra 1. hold. ca. 32 spillere i det hele med en præmiepulje på 10.000,- kr. Der skal gang i køkkenet, så man kan købe sandwich, sodavand mm. Pengene kommer fra sponsorer… Maze kommer måske til pga. indkøb af nye borde.

Der bliver forslået den 18/8 eller 25/8.

Borgmester er også inviteret. Han kunne godt holde en lille tale.

Hvis nogen har lyst til at lave nogle sideløbende kampe for serie 3 eller lignende er de velkommen.

Vi siger det er den 18/8. Dermed kan Quvang sende invitationer…

Udvalg til jubilæum er Per, Morten (træner) og Quvang.

 

Hanne. Vi skal kåret årets spiller. Bestyrelsen har sat 4 navne på.

  1. Emil. 2. Steen 3. Kasper 4. Hanne. Hemmelig afstemning.

Hanne er årets spiller. Stort tillykke!!

 

Hanne. Klubmesterskaber resultat:

Serie 1 : Robert 1er, Finn 2er og Steen 3er

Serie 3 : Emil 1er, Darek 2er, Ove 3er

Begyndere: Michael 1er, Flemming 2er, Hanne 3er

Stort tillykke. De er alle præmieret med sportstaske og håndklæde.

 

Kevin spørger til træning her i efter-sæsonen. Er der nogen der kommer? Der kommer få… man kan godt træne.

Telefon liste kunne være rart? Flemming sender liste rundt.

 

Tak for et godt møde.

Sign. Morten Bagger